CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
ART CARE
Giỏ hàng của bạn
Giỏ hàng :
Tổng tiền :
0
0
Xem giỏ hàng
Đối tác

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ELISA HÃNG SERION- ĐỨC

Giá : Vui lòng gọi

Chi tiết sản phẩm
Danh mục xét nghiệm Elisa hãng Serion- Đức chúng tôi cung cấp gồm:
Xét nghiệm định lượng- quy cách 96 test/ hộp- nguyên tắc Elisa
ADENOVIRUS IgA Kit Serion- Đức ESR128A
ADENOVIRUS IgG Kit Serion- Đức ESR128G
ASPERGILLUS FUM. IgA Kit Serion- Đức ESR132A
ASPERGILLUS FUM. IgG Kit Serion- Đức ESR132G
ASPERGILLUS FUM. IgM Kit Serion- Đức ESR132M
B. BURGDORF. IgG Kit Serion- Đức ESR121G
B. BURGDORF. IgM Kit Serion- Đức ESR121M
B. PERTUSSIS IgA Kit Serion- Đức ESR120A
B. PERTUSSIS IgG Kit Serion- Đức ESR120G
B. PERTUSSIS IgM Kit Serion- Đức ESR120M
B. PERTUSSIS Toxin IgA Kit Serion- Đức ESR1201A
B. PERTUSSIS TOXIN IgG Kit Serion- Đức ESR1201G
BRUCELLA IgA Kit Serion- Đức ESR116A
BRUCELLA IgG Kit Serion- Đức ESR116G
BRUCELLA IgM Kit Serion- Đức ESR116M
C. BURNETII PH. I IgA Kit Serion- Đức ESR1311A
C. BURNETII PH. I IgG Kit Serion- Đức ESR1311G
C. BURNETII PH. II IgG Kit Serion- Đức ESR1312G
C. BURNETII PH. II IgM Kit Serion- Đức ESR1312M
CANDIDA IgA Kit Serion- Đức ESR117A
CANDIDA IgG Kit Serion- Đức ESR117G
CANDIDA IgM Kit Serion- Đức ESR117M
CHLAMYDIA IgA Kit Serion- Đức ESR137A
CHLAMYDIA IgG Kit Serion- Đức ESR137G
CMV IgG Kit Serion- Đức ESR109G
CMV IgM Kit Serion- Đức ESR109M
COXSACKIEVIRUS IgA Kit Serion- Đức ESR134A
COXSACKIEVIRUS IgG Kit Serion- Đức ESR134G
COXSACKIEVIRUS IgM Kit Serion- Đức ESR134M
Dengue Virus IgG Kit Serion- Đức ESR114G
Dengue Virus IgM Kit Serion- Đức ESR114M
DIPHTHERIA IgG Kit Serion- Đức ESR130G
EBV-EA IgG Kit Serion- Đức ESR1363G
EBV-EBNA 1 IgG Kit Serion- Đức ESR1362G
EBV-VCA IgG Kit Serion- Đức ESR1361G
EBV-VCA IgM Kit Serion- Đức ESR1361M
ECHINOCOCCUS IgG Kit Serion- Đức ESR107G
ECHOVIRUS IgA Kit Serion- Đức ESR135A
ECHOVIRUS IgG Kit Serion- Đức ESR135G
ECHOVIRUS IgM Kit Serion- Đức ESR135M
ENTEROVIRUS IgA Kit Serion- Đức ESR133A
ENTEROVIRUS IgG Kit Serion- Đức ESR133G
ENTEROVIRUS IgM Kit Serion- Đức ESR133M
H. PYLORI IgA Kit Serion- Đức ESR118A
H. PYLORI IgG Kit Serion- Đức ESR118G
H. PYLORI IgM Kit Serion- Đức ESR118M
HSV 1 IgG Kit Serion- Đức ESR1051G
HSV 1 IgM Kit Serion- Đức ESR1051M
HSV 1/2 IgA Kit Serion- Đức ESR105A
HSV 1/2 IgG Kit Serion- Đức ESR105G
HSV 1/2 IgM Kit Serion- Đức ESR105M
HSV 2 IgG Kit Serion- Đức ESR1052G
HSV 2 IgM Kit Serion- Đức ESR1052M
INFLUENZA A VIRUS IgM Kit Serion- Đức ESR1231M
INFLUENZA A-VIRUS IgA Kit Serion- Đức ESR1231A
INFLUENZA A-VIRUS IgG Kit Serion- Đức ESR1231G
INFLUENZA B VIRUS IgM Kit Serion- Đức ESR1232M
INFLUENZA B-VIRUS IgA Kit Serion- Đức ESR1232A
INFLUENZA B-VIRUS IgG Kit Serion- Đức ESR1232G
L. PNEU. 1-7 IgG Kit Serion- Đức ESR106G
L. PNEU. 1-7 IgM Kit Serion- Đức ESR106M
LEPTOSPIRA IgG Kit Serion- Đức ESR125G
LEPTOSPIRA IgM Kit Serion- Đức ESR125M
M. PNEUMONIAE IgA Kit Serion- Đức ESR127A
M. PNEUMONIAE IgG Kit Serion- Đức ESR127G
M. PNEUMONIAE IgM Kit Serion- Đức ESR127M
MEASLES VIRUS IgG Kit Serion- Đức ESR102G
MEASLES VIRUS IgM Kit Serion- Đức ESR102M
PARAINFLUENZAVIRUS 1 IgG Kit Serion- Đức ESR1261G
PARAINFLUENZAVIRUS 2 IgG Kit Serion- Đức ESR1262G
PARAINFLUENZAVIRUS 3 IgG Kit Serion- Đức ESR1263G
PARAINFLUENZAVIRUS IgA Kit Serion- Đức ESR126A
PAROTITIS IgG Kit Serion- Đức ESR103G
PAROTITIS IgM Kit Serion- Đức ESR103M
PARVOVIRUS B19 IgG Kit Serion- Đức ESR122G
PARVOVIRUS B19 IgM Kit Serion- Đức ESR122M
RSV IgA Kit Serion- Đức ESR113A
RSV IgG Kit Serion- Đức ESR113G
RUBELLA IgG Kit Serion- Đức ESR129G
RUBELLA IgM Kit Serion- Đức ESR129M
TBE IgG Kit Serion- Đức ESR112G
TBE IgM Kit Serion- Đức ESR112M
TETANUS IgG Kit Serion- Đức ESR108G
TOXOPLASMA IgG Kit Serion- Đức ESR110G
TOXOPLASMA IgM Kit Serion- Đức ESR110M
VZV IgA Kit Serion- Đức ESR104A
VZV IgG Kit Serion- Đức ESR104G
VZV IgM Kit Serion- Đức ESR104M
CHLAMYDIA IgA Kit Serion- Đức ESR137A
CHLAMYDIA IgG Kit Serion- Đức ESR137G
CHLAMYDIA IgM Kit Serion- Đức ESR137M
Chlamydia Trachomatis IgA Serion- Đức ESR1372A
Chlamydia Trachomatis IgG  Serion- Đức ESR1372G
Chlamydia Trachomatis IgM  Serion- Đức ESR1372M
Chlamydia Pneumoniae IgA   Serion- Đức ESR1371A
Chlamydia Pneumoniae IgG Serion- Đức ESR1371G
Chlamydia Pneumoniae IgM Serion- Đức ESR1371M
RF Absorbent Serion- Đức Z200
Hỗ trợ trực tuyến
dohienhaile   
0942524168 (Ms Hiền)
Thống kê
Đang online: 2
Lượt truy cập: 208765