ac.hailevan@gmail.com

Mr Hải 0911 455 379

HÓA CHẤT KHOA GIẢI PHẪU BỆNH MERCK – ĐỨC

Đọc tiếp

CHI TIẾT SẢN PHẨM


STT Mã hàng MÔ TẢ Nhà
sản xuất
Quy cách Đơn vị tính SL
1 59300M Sodium Azide 99% [ 8.22335.0100] * Merck 100g CHAI 1
2 62500M Sodium Salicylate [1.06601.0250] Merck 250g CHAI 1
3 46011M Nitrate std sol 1000ppm 500ml   [1.19811.0500] Merck 500ml CHAI 1
4 58400M Silver nitrate GR 99.8% [1.01512.0100] >> Merck 100g CHAI 1
5 61720M Sodium hydroxide PA 99% [1.06498.1000] >> Merck 1kg CHAI 1
6 24710M Ethanol absolute pa [1.00983.2500]  2,5L Merck 2,5L CHAI 1
7 16700M Chloroform  PA [1.02445.1000] >>   * Merck 1L CHAI 1
8 26910M Furfural  for syn 98% [8.04012.0500] * >> Merck 500ml CHAI 1
9 61300M Sodium hydrogen sulfite 39% [8.06356.1000] Merck 1L CHAI 1
10 68050M Titriplex III sol 0,1mol/l [ 1.09992.0001]  EDTANa2 0.1M Merck ampule/ L TUBE 1
11 61510M Sodium hydroxide 1N [1.09956.0001] Merck ống/L TUBE 1
12 33620M Iron std solution 1000ppm [1.19781.0500] Merck 500ml CHAI 1
13 47500M Oxalic Acid 0,1N [1.09965.0001] Merck ống 0.1N TUBE 1
14 65100M Sulfuric Acid 0,1N  [1.09984.0001] * Merck ống/L Ống 1
15 33500M Iodine Solution 0,1N [1.09910.0001] * Merck amp/1L TUBE 1
16 63750M Sodium Thiosulfate 0,1N [1.09950.0001] Merck ống/L TUBE 1
17 30900M Hydrochloric Acid  0,1N [ 1.09973.0001] * Merck ống/L Ống 1
18 54700M Potassium thiocyanate 99% [1.05125.0250] Merck 250g CHAI 1
19 46099M Nitrite std sol 1000ppm [1.19899.0500] Merck 500ml CHAI 1
20 01400M Acetic acid glacial 100% [1.00063.1000] Merck 1L CHAI 1
21 01300M Acetic acide glacial  [1.00063.2500] Merck 2.5L CHAI 1
22 64500M Sulfanilic acid 98% [ 8.22338.0100] Merck 100g CHAI 1
23 09400M Boric acid GR  [1.00165.0500]         99.8% Merck 500g CHAI 1

 

Sản phẩm liên quan


Contact Me on Zalo
0911455379