ac.hailevan@gmail.com

Mr Hải 0911 455 379

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ELISA ĐÔNG MÁU HÃNG AESKU- ĐỨC

Đọc tiếp

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Thrombosis 3202 Cardiolipin-Check
Thrombosis 3245 Cardiolipin-Check (0-180 U/ml)
Thrombosis 3203 Cardiolipin-A
Thrombosis 3204 Cardiolipin-GM
Thrombosis 3244 Cardiolipin-GM (0-140 GPL/MPL/ml)
Thrombosis 3205 b2-Glyco-A
Thrombosis 3206 b2-Glyco-GM
Thrombosis 3215 b2-Glyco-Check
Thrombosis 3207 Serine-GM
Thrombosis 3208 Inositol-GM
Thrombosis 3209 Ethanolamine-GM
Thrombosis 3236 Ethanolamine-A
Thrombosis 3255 Phosphatidyl-Glycerol-GM
Thrombosis 3254 Phosphatidyl-Glycerol-A
Thrombosis 3231 Phosphatidic acid
Thrombosis 3212 Choline-GM
Thrombosis 3234 APS-Profile-GM
Thrombosis 3235 Laminin
Thrombosis 3214 Sphingomyelin-GM
Thrombosis 3240 Annexin V
Thrombosis 3223 Serin-Prothrombin-Check
Thrombosis 3226 Serin-Prothrombin-GM
Thrombosis 3227 Serin-Prothrombin-A
Thrombosis 3211 Prothrombin-Check
Thrombosis 3229 Prothrombin-GM
Thrombosis 3210 Prothrombin-A
Thrombosis 3225 Thrombin-Check
Thrombosis 3228 Thrombin-GM
Thrombosis 3213 Thrombin-A
Thrombosis 3216 Phospholipid-Screen
Thrombosis 3224 Phospholipid-8S-GM
Thrombosis 3219 Phospholipid-8S-A
Thrombosis 3232 Phospholipid-8Pro-GM
Thrombosis 3222 Phospholipid-8Pro-A
Thrombosis 3230 Thrombo-Profile
Thrombosis 3901 Protein C
Thrombosis 3902 Protein S
Thrombosis 3903 Free Protein S
Thrombosis 3290 HiT II
Thrombosis 3291 HiT II Check

Sản phẩm liên quan


Contact Me on Zalo
0911455379