ac.hailevan@gmail.com

Mr Hải 0911 455 379

BỘ XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG ELISA -HÃNG COMBINE CHINA

Đọc tiếp

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Danh mục sản phẩm xét nghiệm ký sinh trùng Elisa cung cấp gồm:

  • Hình thức xét nghiệm: Elisa
  • Xét nghiệm :Định tính
  • Quy cách: 96 test/ hộp
  • TCCL: ISO
DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT XỨ MÃ HÀNG
 Anti Clonorchis sinensis IgG  ( Sán lá gan nhỏ)  china          310100
 Anti Ascaris lumbricoides IgM ( Giun đũa)  china          311000
 Anti Clonorchis sinensis IgM ( Sán lá gan nhỏ)  china          310101
 Anti Trichinella spiralis IgM ( Giun xoắn)  china          310301
 Anti Cysticercus IgM (Ấu trùng sán lợn)  china          310501
 Anti Schistosoma japonicum IgM ( Sáng máng)  china          310201
 Anti Paragonimus (lung fluke) IgG (Sán lá phổi)  china          310400
 Anti Paragonimus (lung fluke) IgM (Sán lá phổi)  china          310401
 Anti Hydatid IgG (Giun kim)  china          310600
 Anti Hydatid IgM (Giun kim)  china          310601
 Anti Angiostrongylus cantonensis IgG (Giun lươn)  china          310800
Anti Angiostrongylus cantonensis IgM (Giun lươn) china 310801
Anti Ascaris lumbricoides IgG (Giun đũa) china 311001

 

 

Contact Me on Zalo
0911455379