ac.hailevan@gmail.com

Mr Hải 0911 455 379

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ELISA VASCULITI HÃNG AESKU- ĐỨC

Đọc tiếp

CHI TIẾT SẢN PHẨM


 

 

Vasculitis 3301 ANCA-Pro
Vasculitis 3302 PR3 sensitive
Vasculitis 3303 MPO
Vasculitis 3304 BPI
Vasculitis 3305 Elastase
Vasculitis 3306 Cathepsin G
Vasculitis 3307 Lactoferrin
Vasculitis 3308 Lysozyme
Vasculitis 3309 GBM
Vasculitis 3323 Vasculitis-S

 

 

Contact Me on Zalo
0911455379